Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 919

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 919
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Определя базисната наемна цена на общински жилища, както следва:

1. За жилища – апартаменти в жилищни блокове в І-ва зона /Център/ и ІІ-ра зона /ЖК “Възраждане”/ – 0.71 лв./кв.м.
2. За жилища – апартаменти в жилищни блокове в ІІІ-та зона /ЖК “Дружба 3”, ЖК “Здравец”/ и ІV-та зона /ЖК “Чародейка”, ЖК “Родина”/ – 0.50 лв./кв.м.
3. За жилища – апартаменти в жилищни блокове в V-та зона /с. Мартен, ЖК “Чародейка – север”/ и жилища в къщи от всички зони – 0.46 лв./кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/