Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 92 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Русереши:

            1.Дава съгласие Община Русе да предостави дарение в размер на 5490 лв. /пет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ на Фондация „Александър Русев“ с ЕИК 176994745  получени от проведения благотворителен концерт за  водно – рехабилитационен център в Русе.

            2.Общинска администрация да изготви и Кмета на Община Русе да подпише договор за дарение при условията на точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)