Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 920 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:
Одобрява сключеното споразумение за партньорство между Община Русе и Фондация с обществено полезна дейност „Трета възраст“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)