Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 920

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 920
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Отхвърля жалбата на Анка Найденова Фараонова
2. Отхвърля жалбата на Миглена Олегова Вартанян
3. Отхвърля жалбата на Чавдар Димитров Чехларов
4. Отхвърля жалбата на Стефка Горанова Мишева
5. Отхвърля жалбата на Тодорка Костадинова Колева
6. Отхвърля жалбата на Милка Панова Маринова
7. Отхвърля жалбата на Васил Георгиев Янакиев
8. Отхвърля жалбата на Рабие Мехмед Юсеин
9. Отхвърля жалбата на Сезгин Амдиев Юсеинов
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/