Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 921

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, общинският съвет реши:

1. Определя доц. Васил Пенчев за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)