Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 922

Прието с Протокол № 46/18.06.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”, по който ще бъде осигурен собствен принос в размер на 624 357,48 лв., равняваща се на 15% от общата стойност на проекта и декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)