Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 923

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 923
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя решение № 137, прието с протокол № 21/21.07.2000 г. и решение № 947 от 30.05.2003 г. на Общински съвет – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/