Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 923

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.123 от ТЗ и чл.17а от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Приема за сведение информацията за търговските дружества за 2009 г., в които Общината не е единствен собственик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)