Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 925 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода от септември до декември 2018 г., както следва:
– 13.09.2018 г.
– 18.10.2018 г
– 15.11.2018 г.
– 13.12.2018 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)