Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 926 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
 
1.    Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя следните точки за предоставяне за общо ползване на пасища, мери:
–       т.13.5.2. – за землището на с. Сандрово, Община Русе;
–       т.13.5.3. – за землището на с. Просена, Община Русе;
–       т.13.5.4. – за землището на с. Ново село, Община Русе;
–       т.13.5.5. – за землището на с. Николово, Община Русе;
–       т.13.5.6 – за землището на град Мартен – за общо ползване;
–       т. 13.18 – за землището на град Мартен – за индивидуално ползване.
и допълва:
– т.13.10. с позиции от 14 до 17 включително;
– т.13.11. с позиции от 14 до 17 включително;
– т.13.13. с позиции от 10 до 33 включително;
– т.13.15. с позиции от 8 до 25 включително.
2.    Допълва Решение № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.1. от сьщото се добавят следните имоти:
 
Таблица №2 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Сандрово
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000095
––––––-
Пасище, мера
3
8,015
2
000098
––––––-
Пасище, мера
5
9,533
 
Таблица №3 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Просена
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000105
Конлук дере
Пасище, мера
3
6,321
2
000107
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,095
3
000109
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,137
4
000129
Конлук дере
Пасище, мера
4
30,901
5
000134
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,238
6
000136
Конлук дере
Пасище, мера
3
5,802
7
000137
Конлук дере
Пасище, мера
3
4,376
8
000140
Конлук дере
Пасище, мера
3
17,232
9
000151
Аблановското
Пасище, мера
3
16,666
10
000176
Аблановското
Пасище, мера
3
17,230
11
000180
Аблановското
Пасище, мера
3
2,139
12
000197
Конлук Дере
Пасище, мера
3
2,839
13
000199
Джевелията
Пасище, мера
3
1,028
14
000215
Дренака
Пасище, мера
3
27,914
15
000224
Джевелията
Пасище, мера
3
3,030
16
000225
Джевелията
Пасище, мера
3
19,494
 
Таблица №4 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Ново село
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000126
Край село
Пасище, мера
4
1,044
2
000128
Край село
Пасище, мера
4
9,456
3
000130
Край село
Пасище, мера
4
18,631
 
Таблица №5– пасища, мери за общо ползване в землището на с. Николово
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000059
Плужна
Пасище, мера
5
5,287
2
000176
Йонкова могила
Пасище, мера
5
2,835
3
000181
Йонкова могила
Пасище, мера
5
3,927
4
000199
Йонкова могила
Пасище, мера
5
4,740
5
000345
Йонкова могила
Пасище, мера
5
2,841
6
000606
Над село
Пасище, мера
5
1,000
7
000608
Над село
Пасище, мера
5
5,584
 
и към точка 2.2. в таблиците за индивидуално ползване се добавят имотите:
 
Таблица №6– пасища, мери за инд. ползване за землището на с. Сандрово
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
14
000064
––––––-
Пасище, мера
3
7,069
15
000067
––––––-
Пасище, мера
3
16,191
16
000073
––––––-
Пасище, мера
3
32,810
17
000117
––––––-
Пасище, мера
3
101,281
 
Таблица №7– пасища, мери за инд. ползване за землището на с. Просена
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
14
000144
Аблановското
Пасище, мера
3
40,189
15
000187
Аблановското
Пасище, мера
3
45,180
16
000207
Дренака
Пасище, мера
3
26,888
17
000209
Дренака
Пасище, мера
3
5,006
 
Таблица №8 – пасища, мери за инд. ползване в землището на с. Ново село
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
10
000056
Край село
Пасище, мера
4
117,276
11
000078
Могилите
Пасище, мера
4
66,370
12
000081
Край село
Пасище, мера
4
5,533
13
000084
Курджа
Пасище, мера
4
45,584
14
000091
Старите лозя
Пасище, мера
4
8,283
15
000100
Край село
Пасище, мера
4
5,377
16
000103
Новите лозя
Пасище, мера
4
7,585
17
000105
Край село
Пасище, мера
8
10,055
18
000106
Край село
Пасище, мера
4
45,489
19
000107
Край село
Пасище, мера
4
6,902
20
000178
Бозалъка
Пасище, мера
4
25,090
21
000184
Край село
Пасище, мера
3
2,125
22
000186
Край село
Пасище, мера
4
1,927
23
000217
Даулджика
Пасище, мера
4
54,889
24
000219
Мешан гьол
Пасище, мера
4
20,395
25
000223
Мешан гьол
Пасище, мера
4
37,202
26
000244
Даулджика
Пасище, мера
4
34,707
27
000252
Каракуш
Пасище, мера
4
18,361
28
000277
Каракуш
Пасище, мера
4
15,196
29
000279
Каракуш
Пасище, мера
4
56,989
30
000307
Бейаланско
Пасище, мера
4
8,937
31
000309
Бейаланско
Пасище, мера
4
51,748
32
000311
Бейаланско
Пасище, мера
4
4,218
33
000312
Иланлъка
Пасище, мера
4
1,070
 
Таблица №9 – пасища, мери за инд. ползване в землището на с. Николово
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
9
000027
Плужна
Пасище, мера
5
1,186
10
000029
Плужна
Пасище, мера
4
7,777
11
000055
Плужна
Пасище, мера
5
24,621
12
000074
Плужна
Пасище, мера
5
25,129
13
000085
Липата
Пасище, мера
4
9,465
14
000087
Липата
Пасище, мера
5
3,454
15
000089
Липата
Пасище, мера
5
9,648
16
000090
Липата
Пасище, мера
4
3,907
17
000091
Липата
Пасище, мера
4
7,132
18
000094
Липата
Пасище, мера
5
0,847
19
000134
Липата
Пасище, мера
3
11,839
20
000151
Липата
Пасище, мера
5
17,169
21
000184
Потока
Пасище, мера
5
15,095
22
000195
Йонкова могила
Пасище, мера
5
1,784
23
000280
Слатина
Пасище, мера
5
60,830
24
000319
Йонкова могила
Пасище, мера
5
0,852
25
000320
Йонкова могила
Пасище, мера
5
1,410
 
Таблица №10 – пасища, мери за общо ползване в землището на град Мартен
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000065
Калето
Пасище, мера
4
178,754
2
000068
Калето
Пасище, мера
4
155,293
3
000069
Калето
Пасище, мера
4
42,036
4
000369
Калето
Пасище, мера
4
104,871
 
и към точка 2.2. се добавят имотите:
Таблица №11 – пасища, мери за инд. ползване в землището на град Мартен
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000022
Калето
Пасище, мера
4
7,768
2
000047
Калето
Пасище, мера
4
17,244
3
000054
Калето
Пасище, мера
4
0,134
4
000071
Калето
Пасище, мера
4
1,967
5
000122
Пашов кладенец
Пасище, мера
4
1,355
6
000123
Ясаците
Пасище, мера
4
1,321
7
000129
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
2,666
8
000138
Потока
Пасище, мера
6
1,353
9
000139
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
5,079
10
000143
Калето
Пасище, мера
4
0,475
11
000154
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
0,219
12
000184
Калето
Пасище, мера
4
11,645
13
000186
Калето
Пасище, мера
4
7,745
14
000237
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
3,757
15
000239
Ямата
Пасище, мера
3
6,093
16
000240
Потока
Пасище, мера
3
5,492
17
000264
Калето
Пасище, мера
4
1,798
18
000266
Потока
Пасище, мера
6
5,495
19
000275
Новите лозя
Пасище, мера
6
14,131
20
000334
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
1,718
 
3.    Предоставя за общо ползване на ГД „Орешака”, представлявано от Йордан Маринов Пасев имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица №3.
4.    Задължава ГД „Орешака” да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 484,33 лв. по сметка на Община Русе.
5.    Задължава ГД „Орешака” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
6. Предоставя за общо ползване на ГС “Мартен”, представлявано от Бранислав Ангелов Ангелов имотите, посочени в Таблица №10.
7.                  Задължава ГС „Мартен“ да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 1442,86 лв. по сметка на Община Русе.
8.    Задължава ГС „Мартен“ да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за общо ползване имоти.
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)