Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 927 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.81, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл.72 ал.1 и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде подадено заявление за промяна на предназначението на всички имоти, съгласно приложен списък, от земеделска територия, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“ в „Горска територия“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

кад.номерЗемлищеОтд.Под.Площ /дка/Вид територияВид собственост
Актуален списък  гори върху земеделски земи по инвентаризация от 2021 год.
2796139.382БасарбовоАКТ-     15я2- ч220,228Селско стопанствоОбщинска
723138.249БъзънАКТ-     258у – ц18,68Селско стопанствоОбщинска
723138.259БъзънАКТ-    258т – х34,007Селско стопанствоОбщинска
723165.3БъзънАКТ-     86е10,997Селско стопанствоОбщинска
723165.8БъзънАКТ-     86г176,393Селско стопанствоОбщинска
723165.1БъзънАКТ-     86ж144,001Селско стопанствоОбщинска
2255854.40Д.АблановоАКТ-271е52,391Селско стопанствоОбщинска
51679103.130НиколовоАКТ     194л4,339Селско стопанствоОбщинска
51679112.90НиколовоАКТ     209ш2,819Селско стопанствоОбщинска
51679190.109НиколовоАКТ     194т4,357Селско стопанствоОбщинска
5167964.45НиколовоАКТ     271б5,815Селско стопанствоОбщинска
522351.39Ново селоАКТ     174п10,435Селско стопанствоОбщинска
52235150.217Ново селоАКТ     173а14,407Селско стопанствоОбщинска
52235150.217Ново селоАКТ     173ц4,815Селско стопанствоОбщинска
52235150.47Ново селоАКТ     173ц0,625Селско стопанствоОбщинска
52235150.88Ново селоАКТ     173ф0,602Селско стопанствоОбщинска
52235150.91Ново селоАКТ     173т7,992Селско стопанствоОбщинска
52235152.48Ново селоАКТ     167ф0,483Селско стопанствоОбщинска
52235207.303Ново селоАКТ     167н1,07Селско стопанствоОбщинска
5223529.78Ново селоАКТ     183и6,12Селско стопанствоОбщинска
586371.12ПросенаАКТ    194б21,83Селско стопанствоОбщинска
5863742.1ПросенаАКТ     193т165,224Селско стопанствоОбщинска
63427103.5РусеАКТ      13ш11,945Селско стопанствоОбщинска
63427112.135РусеАКТ     82у – с2,846Селско стопанствоОбщинскапът
63427112.21РусеАКТ     82у1,896Селско стопанствоОбщинска
63427112.46РусеАКТ     82р – о2,299Селско стопанствоОбщинска
63427112.58РусеАКТ     82п – н2,706Селско стопанствоОбщинска
63427146.222РусеАКТ     80б15,793Селско стопанствоОбщинска
63427157.1057РусеАКТ     13с6,599Селско стопанствоОбщинска
63427157.1074РусеАКТ     13п3,546Селско стопанствоОбщинска
63427157.1097РусеАКТ     13о4,606Селско стопанствоОбщинска
63427158.1568РусеАКТ     13р1,545Селско стопанствоОбщинска
63427158.2357РусеАКТ     13т11,423Селско стопанствоОбщинска
63427162.549РусеАКТ     13д25,243Селско стопанствоОбщинска
63427177.922РусеАКТ    4е1,754Селско стопанствоОбщинска
63427274.67РусеАКТ     13т116,021Селско стопанствоОбщинска
63427274.67РусеАКТ     13у16,674Селско стопанствоОбщинска
63427275.65РусеАКТ     13щ18,068Селско стопанствоОбщинска
63427279.16РусеАКТ     13з14,477Селско стопанствоОбщинска
63427279.26РусеАКТ     13к15,679Селско стопанствоОбщинска
63427279.29РусеАКТ     13м18,85Селско стопанствоОбщинска
63427281.44РусеАКТ     14т13,22Селско стопанствоОбщинска
63427281.52РусеАКТ     14с17,771Селско стопанствоОбщинска
63427287.21РусеАКТ     13е25,132Селско стопанствоОбщинска
63427296.108РусеАКТ     82ф27,205Селско стопанствоОбщинска
63427296.110РусеАКТ     82с18,994Селско стопанствоОбщинска
63427304.57РусеАКТ     82з212,964Селско стопанствоОбщинска
63427312.36РусеАКТ     15ю1,337Селско стопанствоОбщинска
63427312.40РусеАКТ     15щ5,872Селско стопанствоОбщинска
63427313.40РусеАКТ     15б12,003Селско стопанствоОбщинска
63427317.30РусеАКТ     269в7,621Селско стопанствоОбщинска
63427157,961РусеАКТ     13м19,641Селско стопанствоОбщинска
6534816.112СандровоАКТ     221с1 – 221з130,697Селско стопанствоОбщинска
6534818.116СандровоАКТ     221у17,503Селско стопанствоОбщинска
6534847.151СандровоАКТ     221ф1143,489Селско стопанствоОбщинска
6615824.135СемерджиевАКТ     86б1157,132Селско стопанствоОбщинска
6615824.243СемерджиевАКТ     86б15,212Селско стопанствоОбщинска
7734220.22ХотанцаАКТ     188р7,43Селско стопанствоОбщинска
80460138.345Черв.водаАКТ     269о15,316Селско стопанствоОбщинска
80460154.523Черв.водаАКТ     269и14,346Селско стопанствоОбщинска
8770023.64ЯстребовоАКТ     86х12,027Селско стопанствоОбщинска
877008.111ЯстребовоАКТ     86ц28,897Селско стопанствоОбщинска
877008.111ЯстребовоАКТ     86ц22,943Селско стопанствоОбщинска
877008.111ЯстребовоАКТ     86ч28,723Селско стопанствоОбщинска

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)