Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 928

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 928
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 58/02.03.2006г.на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ 94ЙЙ/9/11.01.2006г. от Йордан Ганчев Ганчев и Иван Ганчев Ганчев от гр.Русе, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на замяна на земеделски имот с № 015135, местност “Кръста” в землището на гр.Русе, с площ 2,667 дка, собственост на Йордан Ганчев Ганчев и Иван Ганчев Ганчев, попадащ под високо напрежение, с равностоен общински земеделски имот в същата местност, който да не попада под високо напрежение, поради нецелесъобразност на сделката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/