Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 929 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, т.14, т.33, т.40, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за офис, с площ от 12,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Шипка” и ул. „Розова долина”. – т. 142 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална наемна цена от 129,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,55 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Борисова”, ул. „Симеон Велики” и начална наемна цена от 50,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, пл. „Свобода”, ул. „Средец”, срещу заведение за хранене и развлечение-бивш бар „ХЕПИ” и начална наемна цена от 259,00 лв.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, пл. „Свобода”, ул. „Райко Даскалов”, до Русенски окръжен съд и начална наемна цена от 259,00 лв.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска”, между магазин СБА и книжен пазар и начална наемна цена от 259,00 лв.
6. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на хладилна витрина за продажба на сладолед, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, пл. „Свобода”, до малката градинка и начална наемна цена от 259,00 лв.
7. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на машина за продажба на пуканки, с площ от 1,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Парк на младежта, до заведение „Ривиера” и начална наемна цена от 92,00 лв.
8. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на машина за продажба на пуканки, с площ от 1,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“ и начална наемна цена от 92,00 лв.
9. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на количка за продажба на варена царевица, с площ от 2,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, пред № 73 и начална наемна цена от 92,00 лв.
10. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на надуваем батут, с площ от 35,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ след м-н СБА, зад книжен пазар, до ОУ“Отец Паисий“ и начална наемна цена от 532,00 лв.
11. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на микробус за продажба на пилета, на грил, с площ от 12,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, ул. „А. Хаджиоглу“, до магазин на СБА и начална наемна цена от 411,00 лв.
12. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на машина за продажба на пуканки, с площ от 1,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ и ул. „Коледница“ и начална наемна цена от 92,00 лв.
13. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на количка за продажба на варена царевица, с площ от 1,40 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, бул. „Цар Освободител“, пред м-н СБА и начална наемна цена от 128,00 лв.
14. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на надуваем батут, с площ от 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Борисова“, пред бл. „Яворов“ и начална наемна цена от 416,00 лв.
15. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на надуваем батут, с площ от 27,60 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Парк на младежта, до кафе-аперитив, срещу вазата и начална наемна цена от 454,00 лв.
16. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на фургон за пилета на грил, с площ от 10,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Борисова“ и ул. „Бозвели“, до магазин „Пацони” и начална наемна цена от 380,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)