Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 929

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 929
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 58/02.03.2006г.на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС14/1/11.01.2006г. от “Медиком”ООД, Общинският съвет-Русе реши:

1. Отказва извършване на замяна на офис № 1 находящ се в гр.Русе по ул.”Плиска” № 4, в партера на ж.б.”Преслав” между входове “Г” и “Д”, със застроена площ от 136 кв.м., собственост на “Медиком”ООД, с общински магазин по ул.”Борисова” № 96, в партера на ж.б.”Антон Иванов” със застроена площ 89 кв.м., поради неравностойност на сделката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/