Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 93 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 93
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 170 000 лв. да проектира и извърши реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)