Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 93 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 3 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

1.Определя за представител на Община Русе в Организацията за управление на Дунавски туристически район /ОУДТР/ Пенчо Пламенов Милков – Кмет на Община Русе или оправомощено от него длъжностно лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)