Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 930 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т.7 и т.15, ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Помещение в сутерена на ОУ „Васил Априлов, намиращо се в гр. Русе, бул. „Липник” №78 за ученически бюфет, с площ от 46,75 кв.м. и начална месечна наемна цена от 101,00 лв. без включен ДДС.
2. Помещения в сутерена на ОУ”Тома Кърджиев”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Байкал” №2 за производство на закуски, с площ от 215,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 246,00 лв. без включен ДДС.
3. Помещение на втория етаж в ОУ”Тома Кърджиев”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Байкал” №2 за стоматологичен кабинет, с площ от 20,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 48,00 лв. без включен ДДС.
4. Помещение в сутерена на корпус „А”, на ОУ „Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка Г-юг”, ул. „Никола Табаков” №4 за ученически бюфет, с площ от 87,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 182,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)