Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 930

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 930
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинския съвет реши:

І. Да се проведе търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Спортен комплекс “Локомотив”:

1.1. “Офис, производствено помещение и склад” – 90 кв.м.

2. Спортен комплекс “Дунав”:

2.1. “Паркинг – Балона” – 900 кв.м.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на търга, да утвърди тръжната документация, да издаде заповед и сключи договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/