Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 931 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 38, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно- информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. за срок от седем години, при начална тръжна цена 15,44 лв. за кв.м. изобразителна площ без включен ДДС за месец, както следва:
1. Позиция №19, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
2. Позиция №20, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, между бензиностанции №9 и №10, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
3. Позиция №23, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, срещу „Рибарска колиба”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
4. Позиция №43, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в разделителната ивица, преди Дунав мост, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
5. Позиция №72, намираща се в гр. Русе, вляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
6. Позиция №78-А, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, детелината при бул. „Липник”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
7. Позиция №111, намираща се в гр. Русе, вход от гр. Варна, вдясно в тревната площ преди ж.к. „Чародейка”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
8. Позиция №113, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, вход от гр. Варна, в тревната площ пред бл. 113, ж.к. „Чародейка”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
9. Позиция №118, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, в затревения остров пред бензиностанция „Шел”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
10. Позиция №124, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, вдясно в тревната площ преди отклонението за Дунав мост, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
11. Позиция №129, намираща се в гр. Русе, бул. „Мидия Енос”, в разделителния триъгълник срещу бл. „Тотлебен”, с размер 4,00 м/ 3,00 м;
12. Позиция №140, намираща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител”, срещу Автогара-юг, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
13. Позиция №146, намираща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” и бул. „Христо Ботев”, срещу Симовата мелница, пред Тухления блок, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
14. Позиция №148, намираща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител”, в разделителната ивица срещу училище „Йордан Йовков”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
15. Позиция №150-А, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение, бул. „Цар Освободител” и бул. „Липник” , с размери 4,00 м/ 3,00 м;
16. Позиция №170, намираща се в гр. Русе, бул. „Трети март”, в разделителната ивица по посока център, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
17. Позиция №174, намираща се в гр. Русе, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Николаевска”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
18. Позиция №208, намираща се в гр. Русе, ул. „Тулча”, между ул. „Плиска” и ул. „Доростол”, до комплекс „Париж”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
19. Позиция №209, намираща се в гр. Русе, бул. „Съединение”, срещу Техникума по дървообработване, с размери 4,00 м/ 3,00 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)