Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 931

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 931
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1 и чл.21, ал.1 от Наредба №7 Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС със срокове на договорите, както следва:

1.Точка № 30 от общата схема – павилион за кафе, козметика, парфюмерия и промишлени стоки – ъгъла на бул.”Шипка” и ул.”Родина”, с площ от 55,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
2. Точка № 49 от общата схема – павилион за производство на пици, кафе и сокове – на бул.”Липник” и ул.”Розова долина”, с площ от 30,16 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
3.Точка № 68 от общата схема – павилион за калайджийски и бакърджийски услуги – ъгъла на бул.”Шипка” и ул.”Родина”, с площ от 9,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
4. Терен в зона Е (613-Т) от общата схема, съгласно т.3 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион за промишлени стоки, в ж.к. “Здравец – изток”, до бл.”Чинар”, с площ от 23,50кв.м. – със срок до утвърждаване окончателна схема за зона Е.
5.Точка № 119 от общата схема – павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки – на бул.”Шипка” и ул.”Бояна”, с площ от 10,50 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
6. Точка № 143 от общата схема – павилион за зареждане на газови запалки в ж.к. “Дружба – ІІІ”, кв. 593, срещу бл. №10, с площ от 6,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
7. Терен в зона Б (616-Т) от общата схема, съгласно т.3 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион за промишлени стоки, ул.“Раковска”, до х-л.”Дунав”, с площ от 14,70 кв.м. – със срок до утвърждаване окончателна схема за зона Б.
8. Терен на площад “Д-р Мустаков”(617-Т) от общата схема – да отпадне.
9. Точка № 229 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки на ул.”Мария Луиза” и ул.“Давид”, с площ от 4,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
10. Точка № 6 от общата схема – павилион за ремонт на битова техника в ж.к..”Здравец – изток”, кв. 661, ул.“Захари Стоянов”, с площ от 20,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
11. Точка № 294 от общата схема – павилион – магазин за хранителни стоки в ж.к..”Здравец – изток”, кв.651-3, ул.“Котовск”, с площ от 83,60 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
12. Точка № 426 от общата схема – да отпадне.
13. Точка № 440 от общата схема – павилион –за цветя и пакитирани семена в ж.к. “Възраждане”, ул.”Плиска”, до спирката пред бл. ”Плиска”, с площ от 7,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
14. Точка № 448 от общата схема – павилион за вестници и списания на бул.”Цар Освободител”, срещу Кооперативен пазар в алеята, с площ от 2,20 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
15. Терен в зона Б (628-Т) от общата схема – да отпадне.
16. Точка № 466 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к.”Възраждане”, кв.707 пред Покрития пазар, с площ от 2,50 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
17. Терен в зона Б (630-Т) от общата схема – да отпадне.
18. Точка № 473 от общата схема – павилион за палачинки, кафе и безалкохолни напиткив ж.к.”Чародейка – Г- юг”, кв.601 ул.”Тодор Икономов”, до автобусната спирка с площ от 6,12 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
19. Терен в зона В-2 (632-Т) от общата схема – да отпадне.
20. Терен в зона Б (635-Т) от общата схема, съгласно т. 3 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион за вестници и списания на пл.“Свобода”, ул.”Райко Даскалов”, с площ от 1,56 кв.м. – със срок до утвърждаване окончателна схема за зона Б.
21.Терен на площад “Батенберг” – срещу ДСК (636-Т) от общата схема, съгласно т.2 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион – за вестници и списания, с площ от 1,54 кв.м. – със срок до одобряване на устройствен проект за площад “Батенберг”.
22. Точка № 638 от общата схема – павилион за вестници и списания на ул.”П.Д.Петков” и ул.”Асен Златаров”, с площ от 2,25 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
23. Терен в зона Б (639-Т) от общата схема, съгласно т. 3 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион за цветя – №13- по обща схема за цветен пазар, с площ от 6,00 кв.м. – със срок до утвърждаване окончателна схема за зона Б.
24.Точка № 9 от общата схема – павилион за обмяна на валута в района на Дунав мост, по бул.”България”, зад бензиностанцията ,с площ от 15,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
25.Точка № 10 от общата схема – павилион за кафе – бар в района на Дунав мост, по бул.”България”, зад бензиностанцията, с площ от 60,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
26.Терен в зона Б (643-Т) от общата схема, съгласно т. 3 от решение №865 от 24.02.2006г. на ОбС – павилион за вестници и списания, с площ от 3,00 кв.м. – със срок до утвърждаване окончателна схема за зона Б.
27. Точка № 42 от общата схема – павилион за вестници и списания, кв.’’Родина’’, по ул.”Чипровци”, с площ от 5,00 кв.м – със срок до 31.01.2007г.
28. Точка № 22 от общата схема – павилион за вестници и списания, ул.”Солун”, до супермаркет “АЛ-МАРТ”, с площ от 5,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
29. Точка № 48 от общата схема – павилион за вестници и списания, ул.”Доростол”, и ул.“Сан Стефано”, с площ от 5,00 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.
30. Точка №56 от общата схема – да отпадне.
31. Точка № 81 от общата схема за разполагане на временни съоръжения, обслужващи транспорта, приета с решение №851 от 31.01.2003г. на ОбС – павилион за печатна литература, промишлени, пакетирани хран.стоки, цигари, в ж.к. ж.к.”Здравец – изток”, ул.”Будапеща”и ул. “Рига”, обръщалото на авт. линия №9 с площ от 6,45 кв.м. – със срок до 31.01.2007г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.
ІІІ. Да се възложи изработването на ПУП за центъра на « Здравец Изток» със схема за поставяеми обекти по чл.56, който да се внесе за одобряване в общинския съвет до 30.10.2006 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/