Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 934 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2019 г., включващ:
Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни раздел Б. Къщи – 143 броя /приложение №1/;
Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 135 броя /приложение № 2/.
Списък на имоти частна общинска собственост /приложение № 3/.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
СПИСЪК №1
Б. КЪЩИ
 1. Ул. Алеи възраждане 15                                         АОС № 6661
 2. Ул. Алеи възраждане 34А                                      АОС № 6725
 3. Ул. Алеи възраждане 130                                       АОС № 3375
 4. Ул. Алеи Възраждане 132                                      АОС № 3563
 5. Ул. Алеи Възраждане 134                                      АОС № 3914
 6. Ул. Алеи Възраждане 136-2/3 ид.ч.                       АОС № 3913
 7. Ул. Алеи Възраждане 138-а                                   АОС № 3533
 8. Ул. Антим 11                                                           АОС № 89, 595, 596, 597
 9. Ул. Бабуна планина 2                                              АОС № 1269
 10. Ул. Белмекен 6                                                         АОС № 5344
 11. Ул. Белмекен 10                                                       АОС № 3523
 12. Ул. Белмекен 11                                                       АОС № 3935
 13. Ул. Белмекен 12                                                       АОС № 1462
 14. Ул. Белчинска планина 2                                        АОС № 1742
 15. Ул. Белчинска планина 4                                        АОС № 2087
 16. Ул. Борисова 105                                                     АОС № 2100
 17. Ул. Босилеград 21                                                   АОС № 3881
 18. Ул. Буров 11                                                             АОС № 1331, 1332
 19. Ул. Булаир 21-а                                                        АОС № 4319
 20. Ул. Българка 43                                                       АОС № 7212
 21. Ул. Васил Априлов 6                                              АОС № 4220
 22. Ул. Видин 39, 39-А                                                 АОС № 3994
 23. Ул. Видлич планина 4                                             АОС № 3547
 24. Ул. Витоша 16                                                         АОС № 3349
 25. Ул. Войводова 38                                                    АОС № 1493
 26. Ул. Голям Богдан 24-б                                            АОС № 6237
 27. Ул. Голям Богдан 26                                               АОС № 1453
 28. Ул. Голям Богдан 39                                               АОС № 4910
 29. Ул. Голям Купен 5                                                  АОС № 3535
 30. Ул. Доростол 53                                                       АОС № 3911
 31. Ул. Доростол 102, вх. 1                                           АОС № 7400
 32. Ул. Доростол 106                                                     АОС № 1406
 33. Ул. Доростол 125-А                                                АОС № 4003
 34. Ул. Доростол 136                                                     АОС № 3261
 35. Ул. Доростол 138                                                     АОС № 3912
 36. Ул. Згориград 66                                                      АОС № 3392
 37. Ул. Златица 5                                                           АОС № 5548
 38. Ул. Ибър 3                                                                АОС № 4073
 39. Ул. Ибър 5                                                                АОС № 3470
 40. Ул. Ибър 9                                                                АОС № 2091
 41. Ул. Ибър 11                                                              АОС № 3933
 42. Ул. Ибър 13                                                              АОС № 1613
 43. Ул. Ибър 25-а / Ул. Черни връх 11-а                     АОС № 3324
 44. Ул. Йосиф Цанков 83                                              АОС № 3870
 45. Ул. Капитан Добрев 20                                           АОС № 317
 46. Ул. Карлък 6                                                            АОС № 3379
 47. Ул. Климент Охридски 18                                      АОС № 3528
 48. Ул. Клисура 76, ет. І                                               АОС № 5233
 49. Ул. Княжевска 33                                                    АОС № 3927
 50. Ул. Козница планина 1                                           АОС № 1870
 51. Ул. Копривщица 1                                                   АОС № 3413
 52. Ул. Копривщица 1-а                                                АОС № 3414
 53. Ул. Копривщица 1-б                                               АОС № 3117
 54. Ул. Лисец 15                                                            АОС № 7401
 55. Ул. Лисец 26, 26-а                                                   АОС № 1102
 56. Ул. Лисец 28                                                            АОС № 3522
 57. Ул. Лисец 32                                                            АОС № 4190
 58. Ул. Лозен планина 28                                             АОС № 4012
 59. Ул. Лозен планина 30 А                                         АОС № 3500
 60. Ул. Лозен планина 44                                             АОС № 3760
 61. Ул. Лозен планина 47                                             АОС № 6119
 62. Ул. Лозен планина 49                                             АОС № 3767
 63. Ул. Лом 1-а                                                               АОС № 3269
 64. Ул. Лом 39                                                                АОС № 4891
 65. Ул. Мала планина 8                                                АОС № 1608
 66. Ул. Мала планина 10                                              АОС № 3761
 67. Ул. Мальовица 82-а                                                 АОС № 1502
 68. Ул. Мелник 3                                                           АОС № 1747
 69. Ул. Мермер камък 14                                              АОС № 5593
 70. Ул. Милин камък 8                                                  АОС № 3730
 71. Ул. Милкова ливада 28                                          АОС № 7439
 72. Ул. Милкова ливада 30                                           АОС № 4880
 73. Ул. Мими Балканска 15 – 2/5 ид.ч.                        АОС № 6455
 74. Ул. Мургаш (5-а) 7                                                  АОС № 3508
 75. Ул. Никола Петков 3                                               АОС № 6228
 76. Ул. Никола Петков 11                                             АОС № 1513
 77. Ул. Никола Петков 14                                             АОС № 1501
 78. Ул. Никола Обретенов 71                                       АОС № 4894
 79. Ул. Николай Здравков 23                                       АОС № 3732
 80. Ул. Никюп 2-А                                                        АОС № 3542
 81.  Ул. Никюп 2-Б                                                        АОС № 3543
 82.  Ул. Никюп 2-В                                                        АОС № 3546
 83.  Ул. Оборище 32                                                      АОС № 3724
 84.  Ул. Одрин 3                                                             АОС № 6957
 85. Ул. Панагюрище 13-а                                              АОС № 3415
 86. Ул. Панагюрище 15                                                 АОС № 4204
 87. Ул. Панагюрище 34                                                 АОС № 4450
 88. Ул. Панайот Хитов 9                                               АОС № 7235
 89. Ул. Панайот Хитов 11                                             АОС № 54
 90. Ул. Панайот Хитов 13                                             АОС № 28, 36
 91. Ул. Панайот Хитов 17                                             АОС № 1524
 92. Ул. Петрохан 1                                                        АОС № 3498
 93. Ул. Петрохан 5                                                        АОС № 3118
 94. Ул. Петрохан 17                                                      АОС № 7192
 95. Ул. Петрохан 59-б                                                   АОС № 1506
 96. Ул. Петрохан 59-в                                                   АОС № 1503
 97. Ул. Петрохан 96-А                                                  АОС № 1768
 98. Ул. Пирот 14, ет. І                                                   АОС № 1221
 99. Ул. Пирот 21                                                            АОС № 7304
 100. Ул. Плана планина 15                                 АОС № 1505
 101. Ул. Плиска 90                                                           АОС № 1303
 102. Ул. Райко Даскалов 12, 14                                      АОС № 2697,1522
 103. Ул. Родина 5-а                                                          АОС № 3340
 104. Ул. Родина 15                                                           АОС № 7146
 105. Ул. Рупел 7                                                               АОС № 3539
 106. Ул. Рупчос 5                                                             АОС № 3909
 107. Ул. Сакар планина 9                                                АОС № 3746
 108. Ул. Самодивец 4                                                      АОС № 1268
 109. Ул. Света гора 10 (12)                                             АОС № 1528
 110. Ул. Скопие 1                                                            АОС № 3667
 111. Ул. Скопие 3                                                            АОС № 3551
 112. Ул. Скопие 3-а                                                         АОС № 3544
 113. Ул. Сливница 1                                                        АОС № 1525
 114. Ул. София 20                                                            АОС № 1496
 115. Ул. Стефан Стамболов 5                                         АОС № 2089
 116. Ул. Стрешер планина 9-а                                       АОС № 2208
 117. Ул. Стряма 15                                                          АОС № 602
 118. Ул. Стряма 18                                                          АОС № 1614
 119. Ул. Студентска 43                                                   АОС № 1265
 120. Ул. Студен кладенец 12-Б,12-В                              АОС № 3088
 121. Ул. Сърнена гора 12                                                АОС № 3385
 122. Ул. Сърнена гора 14                                                АОС № 3385
 123. Ул. Тича 16                                                               АОС № 3545
 124. Ул. Тодор Минков 9                                                АОС № 3268,6571
 125. Ул. Устово 12                                                           АОС № 2056
 126. Ул. Филип Тотю 7                                                   АОС № 603
 127. Ул. Цар Асен 2                                                         АОС № 1090
 128. Ул. Цар Асен 18                                                       АОС № 1512
 129. Ул. Цар Асен 46                                                       АОС № 4126
 130. Ул. Цариброд 5                                                        АОС № 6562
 131. Ул. Цар Освободител 115                                       АОС № 59
 132. Ул. Цар Освободител 161                                       АОС № 6
 133. Ул. Цар Самуил 7/ъгъла с ул. Цар Шишман 8     АОС № 2693
 134. Ул. Черни връх 1                                                     АОС № 1420
 135. Ул. Чипровци 1-б                                                     АОС № 1609
 136. Ул. Шар планина 11                                                АОС № 1515
 137. Ул. Шипка 29                                                           АОС № 3540
 138. Ул. Шипка 35                                                           АОС № 4846
 139. Ул. Шипка 39                                                           АОС № 3541
 140. Ул. Шипка 39-А                                                       АОС № 3541
 141. Ул. Шипка 52                                                           АОС №1403
 142. Ул. Шипка 54                                                           АОС № 2752
143.         Ул. Яворов 12                                                           АОС № 2718
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
Приложение № 2
СПИСЪК №3
РЕЗЕРВЕН ФОНД
№ по ред
Адрес
Брой стаи
АОС
 
1.      ЖК „Чародейка”, бл. 108, вх. „Б”, ет. 4, ап. 8                                    4         1903
2.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                    4         5606
3.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „З”, ет. 1, ап. 1                                    4         6501
4.      ЖК „Чародейка”, бл. 201, вх. „Б”, ет. 5, ап. 15                                  2          2165
5.      ЖК „Чародейка”, бл. 210, вх. „Ж”, ет. 4, ап. 12                                2          2180
6.      ЖК „Чародейка”, бл. 206, вх. „Б”, ет. 6, ап. 11                                  4          2228
7.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 1                                   1                1
8.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 2                                   1                1
9.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 3                                   1                1
10. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 4                                   1                1
11. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 5                                   1                1
12. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “А”, ет. 1, ап. 6                                   1                1
13. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “Б”, ет. 1, ап. 1                                    1                1
14. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2                                  3+б             1
15. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “Б”, ет. 1, ап. 3                                    1                1
16. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. “Б”, ет. 1, ап. 4                                    1                1
17. ЖК “Дружба-1”, бл. 6, вх. “Ж”, ет. 6, ап. 17                                      2           726
18. ЖК „Дружба-3”, бл. 19, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                       4         2861
19. ЖК „Здравец-изток”, бл. „Мура”, вх. „А”, ет. 1, ап. 4                    3+б        2721
20. ЖК „Родина”, бл. „Гребенец”, вх. „В”, ет. 1, ап. 10                          1          1379
21. ЖК „Мидия-Енос”, бл. „Калофер”, вх. „Б”, ет. 8, ап. 5                    1          3344
22. Ул. „Пристанищна” № 22, вх. 1, ет. 1, ап. 1                                       1         5245
23. гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 1, ап. 2                                                  2           996
24. гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 3, ап. 9                                                  2           995
25. гр. Мартен, бл. 3, вх.”А”, ет. 4, ап. 10                                                2            994
26. гр. Мартен, бл. 3, вх. „В”, ет. 4, ап. 10                                                2            993
27. гр. Мартен, бл. 5, вх. „А”, ет. 2, ап. 7                                                 1         1185
28. гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 5, ап. 17                                                2         3239
29. гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 6, ап. 24                                                1         1186
30. гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 22                                               1         1187
31. гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 23                                                1         1188
32. Алея „Трепетлика”                                                                                           7495
33. Алея „Трепетлика”                                                                                            7494
34. Ул. „Алеи Освобождение” № 10                                                                     4911
35. Ул. „Бабадак” № 4-а                                                                                         1504
36. с. Басарбово, ул. „В. Левски” № 8                                                                  6663
37. Ул. „Борисова” № 82                                                                                        7164
38. Ул. „Борисова” № 101                                                                                      4311
39. Ул. „Борисова” № 103                                                                                      4311
40. Ул. „Боримечка” № 29                                                                                     7168
41. Ул. „Бояна” № 2 – 1/3 ид.ч.                                                                             7422
42. Ул. „Бояна” № 3                                                                                               3115
43. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 1                                                2            250
44. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 2                                                1              “
45. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 3                                                1              “            
46. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 4                                                1              “           
47. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 5                                                1              “
48. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 6                                                1              “
49. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 7                                                1           250 
50. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 8                                                 1              “
51. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 9                                                2              “
52. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 10                                              1              “
53. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 11                                              1              “
54. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 12                                              1              “
55. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 13                                              1              “
56. Ул. „Видин” № 33                                                                                             1492
57. Ул. „Видин” № 19-А                                                                                        7149
58. Ул. „Войводова” № 15                                                                                     4008
59. Ул. „Войводова” № 50, ет. 1                                                                            1599
60. Ул. „Голям Богдан” № 24-а                                                                             6230
61. Ул. „Голям Богдан” № 30                                                                                3725
62. Ул. „Голям Купен” № 2                                                                                   3499
63. Ул. „24 май” № 16                                                                                            7211
64. Ул. „Дондуков Корсаков” № 27                                                                      1220
65. Ул. „Доростол” № 79-а                                                                                    3293
66. Ул. „Доростол” № 102, вх. 2                                                                           5432
67. Ул. „Йосиф Хербст” № 41                                                                               7157
68. Ул. „Йосиф Цанков” № 80                                                                              7160
69. Ул. „Кадин мост” № 16                                                                                    3498
70. Ул. „Климент Охридски” № 16                                                                      3527
71. Ул. „Княжеска” № 38                                                                                        616
72. Ул. „Лом” № 19                                                                                                3286
73. Ул. „Лозен планина” № 26                                                                              3121
74. Ул. „Лисец” № 56                                                                                             1808
75. Ул. „Мала планина” № 5                                                                                 1607
76. Ул. „Мария Луиза” № 14                                                                                       3
77. Ул. „Нови сад“ № 27, 8 бр. апартаменти                                                       7473
78. с. Ново село, ул. Ивайло 4                                                                               3130
79. с. Ново село, ул. Ивайло 6                                                                               3131
80. Ул. „Панагюрище” № 13-б                                                                              3415
81. Ул. „Петрохан” № 96                                                                                       1767
82. Ул. „Петрохан” № 96-Б                                                                                    3995
83. Ул. „Пухлево дере” № 9                                                                                  3772
84. Ул. „Сливница” № 14-а                                                                                    1526
85. Ул. „Сент Уан” № 28-а                                                                                        23
86. Кв. Средна кула, ул. Басарбовска № 10 А-И – 9 бр. бараки                        3438
87. Кв. Средна кула             бл. 1                                                                           3433
88.                   “                      бл. 2                                                                           3434
89.                   “                      бл. 3                                                                           3431
90.                   “                      бл. 4                                                                           3430
91.                   “                      бл. 5                                                                           3435
92.                   “                      бл. 6                                                                           3421
93.                   “                      бл. 7                                                                           3437
94.                   “                      бл. 8                                                                           3436
95.                   “                      бл. 9                                                                           3419
96.                   “                      бл. 10                                                                        3432
97.                   “                      бл. 11                                                                         3420
98.                   “                      бл. 12                                                                        3429
99.                   “                      бл. 13                                                                         3516
100.                     “                      бл. 14                                                                         3515
101.                     “                      бл. 15                                                                         3514
102.         Кв. Средна кула        бл. 16                                                                         3513
103.                     “                      бл. 17                                                                         3512
104.                     “                      бл. 19                                                                         3518
105.                     “                      бл. 20                                                                        3517
106.         Кв. Средна кула, ул. Харманли 29                                                            1465
107.         Ул. „Тракия” № 3                                                                                        3820
108.         Ул. „Цар Асен” № 5                                                                                    2750
109.         Ул. „Цариград” № 33                                                                       1883, 2406
110.         Ул. „Цар Калоян” № 26                                                                               542
111.         Бул. „Цар Освободител” № 64                                                                       20
112.         Ул. „Цар Шишман” № 10                                                                          7162
113.         Ул. „Цар Шишман” № 30                                                                           1321
114.         Ул. „Червен” № 1-а                                                                                      543
115.         Ул. „Шар планина” № 24                                                                           1514
116.         Ул. „Шипка” № 66                                                                                      2929
117.         Ул. „Искър” № 41, бл. 9/79                                                                        3338
118.         Ул. „Искър”, бл. 12/109                                                                              3337
119.         Ул. „Искър” № 41, бл. 14/93                                                                      4225
120.         Ул. „Искър” № 41, бл. 15/91                                                                      4226
121.         Ул. „Искър” № 51, бл. 11/111                                                                    3336
122.         Ул. „Искър” № 51, бл. 10/113                                                                    3335
123.         Ул. „Искър”, бл. 105(57)                                                                             3323
124.         Ул. „Искър” 95, бл. 97                                                                                7500
125.         Ул. „Искър” 95, бл. 99                                                                                7501
126.         Ул. „Искър” 95, бл.101                                                                               7502
127.         Ул. „Искър” 95, бл.103                                                                               7493
128.         Ул. „Златарица” № 8 (6A)                                                                         7562
129.         Ул. Белмекен 16-б                                         проучване за съставяне на АОС
130.         Ул. „Искър” 4/81                                            проучване за съставяне на АОС
131.         Ул. „Кръстец” № 80                                       проучване за съставяне на АОС
132.         Ул. „Рудозем” № 7                                         проучване за съставяне на АОС
133.         Ул. „Асен Златаров” № 39                          3 стаи, кухня           АОС № 6935
134.         Ул. „Генерал Радецки” № 13                     3 стаи, кухня           АОС № 3834
135.         Бул. „Генерал Скобелев” № 43, ет. 1         4 стаи                       АОС № 7182
                   ет.2          5 стаи                       АОС №7182
                                                           
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
Приложение № 3
 
 
СПИСЪК НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
 
 
 
АДРЕС
 
АОС
 
1.
гр. Русе, ул. „Александровска“ № 93
(10 бр. самостоятелни обекти в сграда)
6937/21.03.2013 г.
2.
гр. Русе, ул. „Черно море“ № 2
5896/25.05.2009 г.
3.
гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ № 45
(5 бр. самостоятелни обекта в сграда)
6643/16.02.2012 г.
4.
гр. Русе, ул. „Г. С. Раковски“ № 13А
(втори и трети етаж)
1540/05.09.1997 г.
5.
гр. Русе, ул. „Търговска“ № 1 – склад
4548/11.01.2006 г.
6.
гр. Русе, ул. „Търговска“ № 1 – диспечерски център
4548/11.01.2006 г.
7.
гр. Русе, ул. „Михаил Арнаудов“ № 4
8641/20.06.2018 г.
8.
гр. Русе, м. „Орта Екенлик“ – сграда
(приют за безстопанствени животни)
6515/14.07.2011 г.
9.
гр. Русе, м. „Орта Екенлик“ – сграда
(приют за безстопанствени животни)
7798/27.05.2016 г.
10.
гр. Русе, м. „Орта Екенлик“ – 2 бр. сгради
(приют за безстопанствени животни)
6804/16.12.2012 г.
11.
гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25
(втори етаж от сграда – „Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие“)
6729/26.07.2012 г.
12.
гр. Русе, ул. „Борисова“ № 6, вх. „А“, ет. 1, ап. № 3
3247/21.10.1999 г.
13.
гр. Русе, ул. „Борисова“ № 6, вх. „В“, ет. 1, ап. № 1
3249/21.09.1999 г.
14.
гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 29, ет. 2
4200/26.05.2004 г.
15.
гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 15
(Семизовата къща)
7486/13.08.2015 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)