Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 935

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 935
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 20, във връзка с чл.17, т.4 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Подкрепя становището на РИО – Русе за преобразуване на Помощно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Русе в общинско общообразователно училище със специални паралелки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/