Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 936

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 936
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 86 ал.1 от ЗЛЗ и чл.25, ал.2 от Наредба 18 на МЗ от 20.06.2005 г., общинският съвет реши:

1.Одобрява доклада за самооценка на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Русе” ЕООД
2.Задължава управителя на горепосоченото лечебно заведение да уведоми председателя на Общински съвет и кмета на Община Русе за определената от Министъра на здравеопазването акредитационна оценка на лечебното заведение и срока за който тя се присъжда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/