Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 938

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 938
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.59, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през второто тримесечие на 2006 г., както следва:

– 28.04.2006 г.
– 26.05.2006 г.
– 23.06.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/