Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 939 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя точка 1 на Решение № 912, прието с Протокол № 35/20.02.2014 г., като израза „на 07.04.2014г.“ става „на 30.04.2014г.“
2. В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)