Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 939

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 939
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, чл.33, ал.2, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на РБ, общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание предложението за обявяване на село Мартен за град Мартен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/