Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 94 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 94
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 15 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да закупи със собствени средства многофункционална ултразвукова система с възможност за автоматично обемно сканиране на млечни жлези и ехографски изследвания с цена до 410 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)