Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 940

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 940
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отнема учреденото с Решение № 961, прието с Протокол № 71/30.05.2003 г. на ОбС-Русе, безвъзмездно право на ползване върху имота, предмет на АПОС № 744/09.07.1996 г., на Детска градина “Пинокио-2”.
2. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие” за срок от 5 години на:

А/ Общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-4282, кв.784 по ПУР и ПР на ЖК “Родина-3”, ул.”Белмекен” № 16 в гр. Русе, с площ 2 538 кв.м, заедно с изградената в същия двуетажна монолитна сграда, застроена върху 418 кв.м, предмет на АПОС № 744/09.07.1996г.;
Б/ Общински недвижим имот, представляващ УПИ І-485-за старчески дом, кв.163 в кв.Средна кула, ул.”Бачо Киро” № 16, с площ 3811 кв.м, заедно с изградената в същия двуетажна монолитна сграда, застроена върху 440 кв.м, предмет на АОС № 1404/11.06.1997г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/