Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 941

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 941
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – Русе, на следните общински недвижими имоти:

– Фондохранилище в с. Николово, Община Русе. Имотът представлява УПИ І-1131, кв. 83 по плана на с. Николово, с площ 7 150,00 кв.м, заедно със северозападната част от първи етаж на двуетажната сграда, със застроена площ 1000,00 кв.м, АОС № 3786/30.11.2201г.;
– Музейна къща “Захари Стоянов”, ул. “Придунавски булевард” № 12. Имотът представлява УПИ VІ, кв.81 по плана на гр. Русе, с площ 608,58 кв.м, заедно с масивна сграда с тавански етаж, застроена върху 112,00 кв.м и полумасивна сграда със сутерен, застроена върху 78,00 кв.м, АПОС № 1419/01.07.1997 г.;
– Музей на градския бит – Къщата на Калиопа , ул. “Църковна независимост” № 20 / ул. “Фердинанд” № 39 /. Имотът представлява УПИ VІ-1429, кв.274 по плана на гр. Русе, с площ 470,00 кв.м, заедно с двуетажна полумасивна сграда, застроена върху 167,00 кв.м, АПОС 1170/17.02.1997 г.;
– Музейна къща “Тома Кърджиев”, ул. “Тома Кърджиев” № 12. Имотът представлява ПИ № 524, кв. 64 по плана на гр. Русе, с площ 421 кв.м, заедно с двуетажна сграда, застроена върху 97 кв.м, АПОС № 1099/05.02.1997 г.;
– Административна сграда и исторически експозиции, пл. “Ал. Батенберг” № 2 и № 2 А. Имотът представлява УПИ ІІ-567, кв.56 по плана на гр. Русе, с площ 1 801,00 кв.м, заедно с масивна двуетажна сграда, застроена върху 766,49 кв.м и масивна двуетажна сграда, застроена върху 273,44 кв.м, АПОС № 4550/02.02.2006 г.;
– Музейна къща “Никола Обретенов”, ул. “Фердинанд” № 16. Имотът представлява ПИ № 901, кв.82 по плана на гр. Русе, с площ 400,00 кв.м, заедно с двуетажна сграда, застроена върху 140,00 кв.м, АПОС № 1603/02.10.1997 г.;
– Римска крепост “Сексагинта Приста”, ул. “Калоян” № 2. Имотът представлява ПИ № 5165, кв. 66 по плана на гр. Русе, с площ 2 212,00 кв.м, заедно с изградените в същия две сгради – масивна едноетажна, с площ 131,23 кв.м и масивна едноетажна, с площ 62,11 кв.м, АОС № 3778/26.11.2001 г.;
– Дерматопластична лаборатария и Фондохранилище, ул. “Етър” № 3. Имотът представлява УПИ ІІІ-557, кв.61 по плана на гр. Русе, с площ 972,00 кв.м, заедно с масивна двуетажна сграда, застроена върху 498,54 кв.м, АПОС № 1460/04.08.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/