Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 942 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема Обръщение по повод реализирането на проекта „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ на гр. Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ОБРЪЩЕНИЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Общински съвет – Русе се обръща към Вас, тъй-като във вашите правомощия е разрешаването на един сериозен проблем, свързан с изграждането на канализация за отпадни води в два русенски квартала – „Средна кула“ и „Долапите“.
Към момента, Община Русе е изпълнила всички изисквания и е провела всички процедури по проектно предложение N: DIR-51011116-38-122 с наименование „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ на град Русе“. Въпреки това, стана ясно, че финансовият ресурс по оперативна програма „Околна среда“ е изчерпан и проектът не може да бъде реализиран в рамките на този програмен период.
След проведените две срещи (на 10 март в София и на 12 март в Русе 2014г.) между представители на Министерството на околната среда и водите, с жители на двата квартала, относно възможностите за изграждане на канализация, не станаха ясни алтернативни варианти за осъществяване на проекта. Въпреки изчерпания ресурс по оперативната програма, считаме че е наложително да бъдат търсени други начини и източници за финансирането на проекта от страна на държавата.
Изпълнението на проекта за канализация за отпадни води е важно не само с цел спазването на екологичните норми, а и предвид пряката заплаха за здравето, живота и сградите на жителите от двата квартала.
Като орган на местното самоуправление и представители на местната общност, настояваме в най-кратки срокове Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ да поеме писмен ангажимент, че проектът на Община Русе – във вида и обхвата, в който е депозиран и одобрен – ще бъде приоритетно финансиран непосредствено след стартиране на изпълнението на Оперативната програма за програмния период 2014 – 2020 г.
Считаме, че е наложително правителството да потърси и други източници на финансиране на проекта от държавата. Ако такива не бъдат намерени, проектът да получи приоритетно финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ не по-късно от месец октомври 2014г. Единствено по този начин нашите съграждани ще бъдат убедени, че изпълнението на проекта няма да бъде отлагано повече.

дата: 20.03.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)