Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 943

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 943
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие “ДКЦ-1-Русе” ЕООД да ползва банков кредит в размер на 40 000 лева, срещу особен залог на ДМА (медицинска апаратура).

2. Упълномощава управителя на “ДКЦ-1-Русе” ЕООД да сключи договор за банков кредит в размер на 40 000 лева. и учреди особен залог на МДА (медицинска апаратура).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/