Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 945 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:
1. Приема на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)