Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 946

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 946
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОС, във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 60/03.04.2006г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС25/1/16.05.2005г. от Анета Цанева Друмева, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на замяна на общински имот по ул.”Ген.Скобелев” № 43, представляващ две жилища на ІІ-ри етаж от двуетажна жилищна сграда, с ап. № 19, ет.ІІІ, вх.”Ж” от ж.б.”Странджа планина” в ж.к.”Родина” в гр.Русе, собственост на Станислав Стоянов Друмев от гр.Русе – съпруг на Анета Цанева Друмева, поради нецелесъобразност на сделката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/