Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 948 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.8 от Раздел IV на учредителен акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:
 
1.Приема актуализиран бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г./Приложение№1/.
2.Средствата да се изразходват съобразно Работна програма на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. /Приложение 2/.
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев) 
 
 
 
 
Приложение 1
 
 
 
ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2018 Г.
Приходи
Разходи
ВИД ПРИХОД
ЗАЛОЖЕНИ
АКТУАЛИЗИРАНИ
ВИД РАЗХОД
ЗАЛОЖЕНИ
АКТУАЛИЗИ-РАНИ
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2017 г.
44 398 лв.
44 398 лв.
1. Човешки ресурси
36 000 лв.
36 000 лв.
2. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2018 г.
100 000 лв.
100 000 лв.
2. Външни услуги и реклама/ в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси/
18 000 лв.
24 000 лв.
3. Частни дарения
125 000 лв.
146 000 лв.
3. Командировки в страната и чужбина
2500 лв.
1500 лв.
4. Преходен остатък по проект Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм /IMPACT/ от 2017 г.
11 311 лв.
11 311 лв.
4. Реализиране на проекти по програма “Местни инициативи”, програма “Знание и растеж” и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе”
212 898 лв.
228 898 лв.
5. Проект “Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ /IMPACT/
244 645 лв.
244 645 лв.
5. Проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ /IMPACT/            
255 956 лв.
255 956 лв.
Общо приходи:
525 354 лв.
546 354 лв.
Общо разходи:
525 354 лв.
546 354 лв.
 
 
  
 
Приложение 2
ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2018 Г.
Организация
Проект
Период на изпълнение
Сума
ЛИЦАТА НА РУСЕ
НЧ „Пробуда 1901“
с. Николово
Участие на детско-младежки хор „Свети Георги Победоносец“ в Международен младежки фестивал „Музикални импресии“ Бидгошч, Полша
28 юни -3 юли 2018 г.
5000 лв.
Сдружение „Импулс“
Участие на танцово студио „Импулс“ в Х Международен танцов фестивал „Bracciano`s Castle”, Брачиано, Италия
23 -27 август 2018 г.
5000 лв.
Сдружение „Поломие“
Участие на алпиниста Петър Петров в покоряването „Апалашка пътека“ САЩ
май-юни 2018 г.
1000 лв.
РУ „Ангел Кънчев“
Участие на 40 студенти с високи академични постижения за участие в Европейско младежко събитие на Европейския парламент в Страсбург
29 май – 4 юни 2018 г.
5000 лв.
Фондация „Талант“
Участие на ученикът от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ Николай Димитров в лятна академия в Холандия
юли 2018
1555 лв.
Забележка: Информацията е към 15 август 2018 година на база постъпили Искания за подпомагане към
Фондация „Русе – град на свободния дух“. Приемът на заявления е целогодишен и не е обвързан със срок.
ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“ 2018
Академичен клуб „Четири колела“ към РУ „Ангел Кънчев“
INNOTRANS
20 септември 2017г. –
20 септември 2018 г.
23 158 лв.
Народно читалище „Захари Стоянов – 1937“
„Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе през призмата на дигиталните технологии“
15 септември 2017 г.–
30 август 2018 година
2 310 лв.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
„Използване на иновативни технологии за създаване на приложения с виртуална и добавена реалност за визуализация и популяризиране на културно-историческо наследство“
15 септември 2017 г.–
30 август 2018 година
7 150 лв.
Основно училище „Иван Вазов“
„Виртуална обсерватория за професии на бъдещето“
15 септември 2017 г.–
30 август 2018 година
5 173,60 лв.
Сдружение „Европейски инициативи без граници“
„FinKids“
1 февруари 2018 –
30 август 2018 година
2 000,00 лв.
Спортно туристическо природозащитно дружество „АКАДЕМИК“ – Русе
„Многовековната история на България в събитийния календар на туристическо дружество „Академик“ – Русе“
15 септември 2017 година –
30 август 2018 година
1 000,00 лв.
Сдружение обществено полезно училищно настоятелство „Фридрих Шилер“
„Изучаване и популяризиране на българските фолклорни традиции и празничната обредност чрез отбелязване на Ден на народната носия (Сирни заговезни)“
15 септември 2017 година –
28 февруари 2018 година
6 809,20 лв.
Фондация „Бряг“
„Добрите, лошите и фалшивите новини в медиите и социалните мрежи: създаване на позитивни нагласи у учениците от основния курс към събитията от реалния живот; ранна превенция срещу негативното влияние на агресивните информации в печатните и електронни медии“
15 септември 2017 година –
30 август 2018 година
8 766,00 лв.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“
„Търсачи на знание“
15 септември 2017 година –
30 август 2018 година
6 552,99 лв. лв.
Сдружение „Културтур Русе“
Ruse free summer tour
май – септември
2018 г.
1 163 лв.
Регионален исторически музей -Русе
Предметите говорят“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
3 780 лв.
Дунавската задруга на народните художествени занаяти
„Със знание да помним историята, да пазим традициите, да посрещнем предизвикателствата на бъдещето“
май – октомври
2018 г.
8 501 лв.
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за иновационни образователни технологии
„Русе – град на иновативните училища“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
11 163 лв.
Академичен клуб „Четири колела“ на РУ „Ангел Кънчев“
„Мисия в зелено“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
10 917,80 лв.
ОУ „Иван Вазов“
„Спортната история на Русе“
1 март – 31 юни 2018 г.
10 478,76 лв.
УН към ПМГ „Баба Тонка“
„Център за иновационни технологии“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
5 018 лв.
ПГИУ „Елиас Канети“
„Технологиите на бъдещето в полза и за съхранение на градската и на училищната идентичност“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
12 800 лв.
Сдружение „Приятели на музея“
„Обучение в култура: Маските на историята, Червенската кула и Кухнята на Калиопа“
февруари – май
2018 г.
1 780 лв.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
„Русе – „Интелигентният“ град на бъдещето“
февруари – декември
2018 г.
7 500 лв.
Сдружение Туристическо дружество „Приста“
„Един ден от живота на праисторическия човек“
1 май – 31 октомври
2018 г.
2 988 лв.
СУЕЕ „Св. Костантин – Кирил Фиолософ“
„Русе в зората на освобождението или Русе, когато беше Русчук“
февруари – юни
2018 г.
3 800 лв.
Държавен архив – Русе
„Изследователска мисия „Празниците в старите семейни албуми““
1 февруари –15 декември
2018 г.
636 лв.
Сдружение „Стартъп фектъри“
„Новите дигитални технологии и приложението им в града“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
8 360 лв.
Сдружение „Европейски инициативи без граници“
„Игра на кодове“
1 септември –15 декември
2018 г.
3 500 лв.
Фондация „Бряг“
„От началото на банковото дело в Русе до криптовалутите“
1 март – 30 септември
2018 г.
7 960 лв.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“
„Писменото културно наследство на България“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
13 430 лв.
„ЗДРАВЕЦ“ – сдружение с обществено полезна дейност
„Детски лагер „Знание и Взаимопомощ““
2 април – 31 август
2018 г.
4 110 лв.
СНЦ „Диалог 2017“
„Земята е домът ни“
15 февруари – 15 декември 2018 г.
3 000 лв.
СОБСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ
Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, РУ „Ангел Кънчев“
Проект „Иновационен лагер“ и Световно кафене“
30-31 март 2018 г.
1071 лв.
Фондация „Русе –град на свободния дух“, РУ „Ангел Кънчев“
Проект „Три поколения заедно в дигиталния свят“
11-12 май 2018 г.
1157 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Парад на ретро автомобили Русе 2018
9 юни 2018 г.
5629 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“, Община Русе, АДО,
НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, Държавна опера -Русе
Пърформанс „Европа – това сме ние„
29 юни 2018 г.
3052 лв.
Фондация „Русе – град на свободния дух“, Община Русе, Асоциация „Европейски младежки път“
Фестивал „3D стрийт арт Русе“
10 -15 септември 2018 г.
5000 лв.
Общинска фондация
„Русе-град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“
Грийн рок фест 2018
8 септември 2018 г.
15 000 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“
септември – ноември 2018 г.
4000 лв.