Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 950

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 950
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, § 5 от ПЗР на Наредба №6 на ОбС – Русе, Решение №345/24.09.2004 год. на ОбС – Русе, протокол №52/06.10.2005 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №813/22.12.2005 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Отказва извършване продажба на Анка Маринова Николова на общинско жилище, намиращо се в Източна промишлена зона, ул.”Искър” №113, жилищна сграда №10, вход 2, представляващо жилище №2, състоящо се от една стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,00 кв.м., избено помещение №2 с площ от 19,25 кв. м, заедно с 25% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

2.Отказва извършване продажба на Марияна Енева Йорданова и Росен Тодоров Йорданов на общинско жилище, намиращо се в Източна промишлена зона, ул.”Искър” №109, жилищна сграда №12, вход 1, представляващо жилище №1, състоящо се от една стая, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 40,00 кв.м., избено помещение №1 с площ от 19,25 кв. м, заедно с 25% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

3.Отказва извършване продажба на Тодор Радев Станчев, Ивелина Андреева Станчева и Галина Тодорова Бригова на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №47, вход “А”, етаж 5, представляващо апартамент №15, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 119,42 кв.м., избено помещение №15 с площ от 5,46 кв. м, заедно с 1,8704 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

4.Отказва извършване продажба на Елена Григорова Деспотова и Иван Владимиров Деспотов на общинско жилище намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №44, вход “А”, етаж 6, представляващо апартамент №16, състоящо се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс, сервизни помещения със застроена площ от 91,22 кв.м., избено помещение №16 с площ от 17,16 кв. м, заедно с 1,3136 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

5.Отказва извършване продажба на Хатидже Мустафа Селиман и Хюсеин Зейнал Селиман на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Дружба-3”, ЖБ №11, вход “В”, етаж 2, представляващо апартамент №6, състоящо се от две стаи, дневна, кухня, сервизни помещения със застроена площ от 84,33 кв.м., избено помещение №6 с площ от 3,65 кв. м, заедно с 0,733 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

6.Отказва извършване продажба на Галя Ангелова Кирилова на общинско жилище, намиращо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ № 109, вх.“Д”, етаж 3, представляващо апартамент № 8, състоящо се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 65,15м2, избено помещение № 8 с площ 4,13 м 2 , заедно с 2,115 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/