Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 950

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да се отпусне левовата равностойност на исканата сума за пътни разходи за маршрутите Русе-София-Русе, летище – Стокхолм – летище, разходи за градски транспорт в Стокхолм и дневни разходи в размер на 275 евро на участник в Международната олимпиада по математическа лингвистика, която ще се проведе от 19 до 24 юли в град Стокхолм, Швеция, за:
1. Мирослав Мартинов Манолов – ученик в СОУЕЕ – Русе;
2. Мартина Росенова Петрова – ученичка в АГ
3. Илияна Петрова Раева – ръководител на отбор.
II. Средствата да се осигурят от планираните по бюджета на Община Русе кредити за подпомагане на даровити деца – функция „Образование”.
III. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед за изплащане на сумите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)