Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 951

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 951
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1 и чл.21, ал.1 от Наредба №7 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на част от терен ПОС, както следва:

1. Точка № 644 от общата схема – павилион за производство и продажба на понички, палачинки, кафе и безалкохолни напитки в ж.к. “Дружба – ІІІ”, кв. 592, ул. “Даме Груев” пред бл.№ 6 с площ от 6,00 кв.м.- за срок до 31.01.2007г.

ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на част от терен ПОС със срок на договора, както следва:

1. Ново петно за поставяне павилион за продажба на вестници и списания – ъгъла на ул.”Църковна Независимост” и ул.”Любен Каравелов” с площ от 2,50 кв.м. – за срок до 31.01.2007г.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс и търг по точки І. И ІІ. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/