Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 952

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 952
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1 и чл.21, ал.1 от Наредба №7 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на временни съоръжения обслужващи транспорта, със срок на договорите до 01.10.2006г., както следва:

1. Точка № 33 от общата схема – павилион за алкохол, напитки за в къщи, дребни промишлени пакетирани стоки, готови закуски, цигари, вестници – на бул.”Липник”, Подстанция №1, с площ от 4,80 кв.м. и месечен наем – 63,96 лв.
2. Точка № 21 от общата схема – павилион за закуски, безалкохолни напитки, пакетирани хранителни изделия, цигари – на ул.”Плиска”, пред бл.”Първа пролет”, с площ от 4,75 кв.м. и месечен наем – 54,60 лв.
3. Точка № 56 от общата схема – павилион за промишлени стоки – на ул.”Тулча”, до Товарна гара, с площ от 4,00 кв.м. и месечен наем – 24,96 лв.
4. Точка № 65 от общата схема – павилион за промишлени стоки – в ж.к. “Родина – 2”, ул.”Чипровци”, до у-ще “Олимпи Панов”, с площ от 5,48 кв.м. и месечен наем – 39,00 лв.
5. Точка № 142 от общата схема – павилион за пакетирани хранителни стоки, печатни произведения – в ж.к.”Дружба – ІІІ”, ул.”Ст. Михайлов”, в края на бл.№45, с площ от 8,00 кв.м. и месечен наем – 41,60 лв.
6. Точка № 51 от общата схема – павилион за промишлени стоки – на ул.”Иван Ведър”, срещу Автогара – изток, с площ от 4,16 кв.м. и месечен наем – 39,00 лв.
7. Точка № 25 от общата схема – павилион за вестници, списания, захарни изделия, цигари и промишлени стоки – на бул.”Цар Освободител”, до ресторант “Белведере”, с площ от 5,25 кв.м. и месечен наем – 78,62 лв.
8. Точка № 149 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки – в ж.к. ”Дружба – ІІІ”, ул.”Даме Груев”, обръщалото на линия №2, с площ от 4,50 кв.м. и месечен наем – 28,08 лв.
9. Точка № 17 от общата схема – павилион за вестници, списания, промишл. стоки, алкохол, цигари – на ул.”Плиска”, спирка ”Цветница – І”, с площ от 4,56 кв.м. и месечен наем – 48,36 лв.
10. Точка № 18 от общата схема – павилион за вестници, списания, пакетирани захарни изделия и цигари – на ул.”Плиска”, срещу комплекс “Париж”, с площ от 3,15 кв.м. и месечен наем – 37,44 лв.
11. Точка № 157 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки – в ж.к.”Дружба – ІІІ”, бул.”Христо Ботев” № 77, до Дом майка и дете – бл.№ 12, с площ от 5,00 кв.м. и месечен наем – 46,80 лв.
12. Точка № 39 от общата схема – павилион за промишлени стоки, на бул.”Липник” , срещу КАТ, с площ от 4,62 кв.м. и месечен наем – 54,60 лв.
13. Точка № 36 от общата схема – павилион за пакетирани хранителни стоки, на бул.”Липник”, спирка ”ИРИС”, с площ от 5,00 кв.м. и месечен наем – 59,28 лв.
14. Точка № 114 от общата схема – павилион за промишлени стоки, на ул.”Борисова” , пред бл.”Некрасов -2”, с площ от 5,00 кв.м. и месечен наем – 76,44 лв.
15. Точка № 13 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки, на ул.”Доростол”, спирка ”Цветница – ІІ ”, с площ от 2,76 кв.м. и месечен наем – 31,20 лв.
16. Точка № 154 от общата схема – павилион за продажба на цветя, парфюмерия и промишлени стоки – в ж.к.”Дружба – ІІІ”, ул.”Даме Груев”, бл.№ 1, с площ от 8,67 кв.м. и месечен наем – 53,04 лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.

Срок на договорите, съгласно точка І.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/