Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 953 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл. 26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.27, ал.1 от Наредба №17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява Лили Борисова Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“ за изключителен принос за развитието на Община Русе и на българо-румънското сътрудничество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)