Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 954

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 954
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.17 от Наредба № 1 на ОбС –Русе и чл.21, ал.1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Допълва решение № 931/31.03.2006 г., като дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на следния терен: Т.8 – терен на площад “Д-р Мустаков”(617-Т), представляващ павилион – кафе – клуб и център на «Български туристически съюз – Приста» с площ 44,70 кв.м. със срок до 01.01.2007 г.

2. Да отпаднат от общата схема следните терени.

2.1. Т.12 – точка № 426 от общата схема – павилион – магазин за пакетирани хранителни стоки на улица «Независимост» до Военна болница с площ от 12 кв.м.
2.2. Т.15 – терен в зона Б (628-Т) от общата схема – павилион за вестници, списания, кафе, безалкохолни напитки и закупски на пл. Свобода, срещу «Централна поща», с площ от 5 кв.м.
2.3. Т.17 – терен в зона Б (630-Т) от общата схема – павилион за закуски и палачинки на пл.Свобода, ул. Княжеска и ул.Църковна независимост с площ от 9 кв.м.
2.4. Т.19 – терен в зона В-2 (632-Т) от общата схема – павилион за хамбургери, тостове на ул. Александровска, пред снек-бар «Останкино», с площ от 10 кв.м.
2.5. Т.30 – точка №56 от общата схема – павилион за ремонт на обувки на ул.Петър Берон, до бл.Спартак с площ от 17,70 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/