Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 955 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Да се организира втора сесия за прием на документи за разпределяне на останалите средства от бюджетния кредит по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година.
  2. Приемът на документи да се извърши в периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.
  3. Определената комисия по Програма „Асистирана репродукция“ да разгледа подадените заявления и да излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)