Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 956

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 956
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Създава смесена комисия в състав от 7 общински съветници, определени от Бюрото на общинския съвет и 4 представители на общинската администрация, определени със заповед на кмета, която да установи:

1.1. Законосъобразността на договори № 1089/24.04.2002 г., 2№ 1090/24.04.2002 г., № 1091/24.04.2002 г. за учредяване на право на строеж;
1.2. Законосъобразността на последвалото строителство.

В срок от два месеца да се внесе становище в общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/