Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 957

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през третото тримесечие на 2010 г., както следва:
– 16.09.2010 г.
2. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС
Русе през четвъртото тримесечие за 2010 г., както следва:
– 14.10.2010 г.
– 18.11.2010 г.
– 16.12.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)