Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 958 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и  чл. 7 ал. 1 т. 1 и чл.7, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, във връзка с чл. 62, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Русе реши:

Приема Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2022 г. на територията на гр. Русе.

            1. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:

  1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:

               – Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;

               – Зона „Б” – пл. “Свобода”;

               – Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;

               – Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”;

               – Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата;

               – Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;

               – Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета п-ка/ в к-с “Изток”;

               – Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”;

               – Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.

  1.2. Обособява се нова зона по поречието на река Дунав по ул.“Пристанищна“ от “Митница-пристанище Русе” до ул.“Майор Атанас Узунов“ с наименование: Зона „Крайбрежна“.

  1.3. Запазват се определените обществени озеленени площи по – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.

  2. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе, както следва:

   – в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2;

   – в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета;

   – в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160;

   – в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”;

   – в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.

Предлага се обособяването на две нови зони за разполагане на търговски обекти стопанисвани от „Общински пазари“ ЕООД – Русе: както следва:

            -в ж.к. „Чародейка-Север“ – ул. „Филип Станиславов“ до бл. 401

            -в ж.к. „Здравец-Изток“ – между ул.“Рига“ и ул. „Киев“

  3. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул.„Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2.

2. Заличават се позиции с номера: №22, №39, №1527, №438, №406, №190, №29, №63, №74, №570, №56, №320, №43, №4007, №537, №539, №129, №4, №8, №11, №509, №1709, №237, №638, №580, №542, №229, №4531, №545, №51, №35, №36, №37, №423, №26, №1702, №17, №16, №77, №1.

Приема добавяне на точка със стар номер №1528 на ул. „Плиска“ и ул. „Битоля.

            4. Приема нови места за разполагане на преместваеми обекти със следните нови номера на позициите:

№2201 – на обществен паркинг до НАП;

№2202 – на ул. „Петко Д. Петков“ и пресечката й с ул.“Проф. Асен Златаров“;

№2203 – на обществен паркинг на пл. „Дунав“;

№2204 – на външен паркинг на спортна зала „ОЗК – Арена Русе“;

№2205 – ал. “Възраждане“ върху съществуващо паркомясто;

№2206 – ул.“Студентска“ пред Русенски университет „Ангел Кънчев“,

№2207 – на паркинга до стадион „Локомотив“;

№2208 – на паркинга до зала „Дунав“,

№2209 – до УМБАЛ „Медика“;

№2210 – ул.“Църковна независимост“ до Съдебната палата;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)