Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 96 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” именития русенски треньор по борба Георги Ачев за неговите значими постижения в областта на спортния живот на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)