Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 962 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2014 г., както следва:
– 24.04.2014 г.
– 22.05.2014 г.
– 19.06.2014 г.
– 17.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)