Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 963 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Румян Йорданов Господинов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)