Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 963

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 963
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.33, във връзка с чл.30 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява “Съюза на учените – Русе” с наградата “Почетен знак на Община Русе”, във връзка с 50-годишнината от организираната научно-творческа дейност в Русе и значителния принос на Съюза за развитието на повишаване ролята на науката в обществения и стопанския живот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/