Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 964

РЕШЕНИЕ № 964
Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Изменя решение №1141, прието с протокол №53 от 24.11.2006 г., изменено с решение №1235, прието с протокол №58 от 13.04.2007 г. и с решение № 597, прието с протокол №30 от 16.07.2009 г., както следва:
1.1. В таблица 1 определя минимални цени при разпореждане с общински имоти – Приложение № 2.
1.2. В таблица 2 определя минимални цени на земята за жилищно строителство, както следва:
• Гр. Мартен – 6 Е/кв.м.
• С. Николово – 6 Е/кв.м.
• Кв. Средна кула – 6 Е/кв.м.
• Кв. Долапите – 5 Е/кв.м.
• С. Ново село – 3 Е/кв.м.
• С. Червена вода – 5 Е/кв.м.
• С Бъзън – 1,5 Е/кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение 2 за минималните цени при разпореждане с общински имоти