Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 965

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 965
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2, т. 22 от ЗМСМА и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява с наградата “Почетен гражданин на град Русе” (посмъртно) Кирил Станчев Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/